Конкурс МАН

3021

План підготовки до участі у конкурсі-захисті МАН

 

Робота над науковим дослідженням

Робота з підготовки до контрольної роботи

Термін

Підготовчий

етап

Знайомство з учнями, що мають намір працювати над науковим дослідженням

 

Березень-квітень навчального року, що передує участі

Підготовчий

етап

Визначення наукової теми-напрямку дослідження

Визначення базового профільного предмету

Квітень-травень навчального року, що передує участі

Підготовчий

етап

Робота над списком літератури

Робота з контрольними минулих років

Літні канікули

Підготовчий

етап

Визначення гіпотези дослідження

Щотижневі заняття з обраного базового предмету (форму обирає сам учень – індивідуальні заняття з репетитором, групові – у гуртку відповідного напрямку; самостійні під тьюторством наставника-спеціаліста)

Вересень навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Розвиток усного

та

письмового наукового мовлення

Написання теоретичної частини; участь в обговореннях теорії питання; підготовка доповідей та повідомлень з теоретичних питань

Вересень-жовтень навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Експериментальний етап

Визначення інструментарію для практичної частини та проведення експериментальної частини дослідження

Жовтень навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Експериментальний етап

Аналіз та синтез отриманих результатів експерименту; написання практичної частини дослідження

Жовтень-листопад навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Заключний етап

Рецензування роботи науковим керівником з ВУЗу

Жовтень-листопад навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Заключний етап

Написання презентації дослідження; передзахист презентації

Жовтень-листопад навчального року, у якому береться участь у конкурсі

Заключний етап

Оформлення результатів роботи відповідно до вимог конкурсу у вигляді пакету необхідних документів (тези, робота, рецензії, відгук); відбірковий шкільний етап конкурсу-захисту

Листопад навчального року, у якому береться участь у конкурсі

На районний етап, що зазвичай відбувається у листопаді, подається відповідно до вимог оформлена робота та заявка з боку адміністрації закладу. Визначається розклад контрольних робіт та захисту, після проведення  яких визначаються переможці районного етапу і учасники обласного етапу. На всіх подальших етапах ця схема зберігається – змінюються лише терміни. При підготовці до наступних етапів можна корегувати і удосконалювати текст роботи та презентації з урахуванням виявлених недоліків.

В цілому можна зрозуміти, що робота над науковою роботою та підготовка до конкурсу-захисту МАН є досить кропіткою працею, що вимагає багатьох ресурсів, і може хтось злякався цих об’ємів, але згадаємо про мотивацію, яка обговорювалася на початку статті. Справа має бути не у нагородах, а у самому процесі, що залучає дітей до істинної наукової роботи зі своїми закономірностями та особливостями.