Цікаві завдання для розвитку мислення. Серія 1

3875

Серія 1. „Знайди малюнок-двійник”

Близька подібність декількох зображень одного і того ж самого предмету, наявності в ньому тотожних елементів, підштовхує дитину на швидке, проте не завжди вірний вибір. Розчарування, що виникає припущеними помилками, сприяє усвідомленню цього недоліку. В результаті розвивається поміркованість, здібність стримувати імпульсивні реакції, що виникають в процесі розумової діяльності.

Для учнів віком від 8 до 15 років при роботі над цими завданнями треба звертати увагу не те, як доводиться власна думка, як саме довести іншій людині, що твоя думка вірна. Треба розгортати міркування, які виникають у голові учня, як саме він порівнює, шукає схожі ознаки чи звертає увагу на те, що є відмінністю у зображеннях. Стратегія досягнення поставленої мети, вироблення алгоритму дії, пояснення іншим свого рішення більш важливі для учнів шкільного віку.

Завдання цієї серії дозволяють встановити контакт з дитиною. Бажано створити ситуацію успіху, але коли це не відбувається з першого завдання, треба підтримати і показати, що нічого страшного немає, помилки допомагають ставати кращим. Виконання послідовно всіх завдань в серії дозволить дитині відчути себе спроможним вчитися, доводити свою думку, приймати вірне рішення.

Відповіді:
задача 1 4
задача 2 1
задача 3 2
задача 4 3
задача 5 5
задача 6 2
задача 7 5
задача 8 3
задача 9 4
задача 10 5
задача 11 5
задача 12 5
задача 13 3
задача 14 4
задача 15 4

Автор публикації: Руденко О.В., педагог, психолог

автор малюнків: Зеркалій Олена, художник