Цікаві завдання для розвитку мислення. Серія 3, 4

2979

Серія 3. „Де схована проста фігура?”

Серія 4. „Складна без простої”

Ці дві серії спрямовані на тренування аналітичного сприйняття на геометричному матеріалі, який є абстрактним по суті. При цьому серія 4 відрізняється від серії 3 тим, що треба віднайти складну фігуру або орнамент, в якій проста фігура відсутня. Тобто, в серії 3 треба уважно роздивитися малюнки і знайти в якому малюнку проста фігура є, зі збереженням розміру і просторового положення, а в серії 4 треба знайти малюнок, в якому фігури зі зразка немає зовсім.

Для того, щоб вичленити зі складної фігури задану просту (або навпаки), треба фігуру зі зразка утримувати постійно в голові силою думки.

Зрозуміло, що цьому заважає сприйняття інших фігур і ліній, що включені в цей орнамент. Саме тому, при виконанні завдань цих серій необхідно виявити певну стійкість щодо сприйняття перешкод зоровою пам’яттю. Не у всіх дітей ця властивість розвинута у достатньо.

Один з прийомів подолання цього недоліку полягає в тому, щоб шукати у складній фігурі просту не цілком, а по окремих її елементах – спочатку перевірити наявність якої-небудь одної чи двох ліній, а потім додаткових елементів и т.д. Якщо ж початковий або додатковий елемент відсутній в орнаменті, то дитина переходить до іншого орнаменту. Зрозуміло, для того щоб прийняти те чи інше рішення, необхідно ретельно продивитися весь орнамент. Якщо цей прийом не спрацьовує і не дає необхідного ефекту, тоді можна дозволити дитині взявши олівець, проводити ним над лініями, що він досліджує зором. Використання такої зорової опори значно спростить процес розв’язання задачі. Після того, як „помехостійкість” зорового пам’яті дитини значно зросте, то необхідно запропонувати їй відмовитися від такого прийому і вирішувати задачі виключно спираючись на пам’ять.

Треба розуміти, що ці серії завдань є продовженням серій 1 та 2, але на рівні геометричних, абстрактних образів. Тут так само використовується порівняння і для дітей підліткового віку необхідно зазначати, як саме відбувається порівняння чи відрізняється процедура пошуку необхідного малюнку від того, що робили в попередніх серіях. Для більш дорослих дітей процедура рефлексивного аналізу є також важливим аспектом роботи з цими серіями завдань.

Окрім цього необхідно давати дітям, якщо вони вміють читати, можливість роботи з текстом, що декларує завдання, яке необхідно розв’язати. Обговорювати з дитиною, що саме зрозуміла і як це реалізувати на практиці. Навички роботи з текстовими задачами є важливою складовою навчального процесу і, інколи, саме це підлягає корекції.

В цілому ці серії завдань сприяють розвитку сприйняття абстрактних об’єктів, розвитку зорової пам’яті, навичок читання і розуміння текстових завдань, рефлексії та аналізу відносно власної навчальної діяльності.

Відповіді до Серії 3:

задача 1 4
задача 2 5
задача 3 4
задача 4 3
задача 5 2
задача 6 3
задача 7 3
задача 8 2
задача 9 5
задача 10 1
задача 11 2

Відповіді до Серії 4:

задача 1 5
задача 2 4
задача 3 4
задача 4 4
задача 5 3
задача 6 1
задача 7 4
задача 8 2
задача 9 5
задача 10 5
задача 11 4

Автор публікації: Руденко О.В., педагог, психолог

Художник: Є.О. Ільницький