Цікаві завдання для розвитку мислення дітей

10709

Альбом цікавих завдань, які можуть бути використані в психолого-педагогічній діагностиці та корекції когнітивного розвитку дітей різного віку. Зібравши книгу повністю, можна використовувати її як в роботі психологів, так і педагогів та вихователів дитячих садків.

Психологи отримують дидактичний матеріал, який може бути використаний, по-перше, для діагностики рівня розвитку мисленнєвих процесів та особливостей мислення дитини, а, по-друге, для корекції особливостей, які не відповідають нормам.

Педагоги та вихователі дошкільних закладів можуть використовувати цей матеріал для розвитку у дітей мислення, сприйняття, просторової уяви, уваги, мовлення тощо, причому, як в індивідуальній, так і груповій роботі.

З одного боку, дидактичних матеріалів спрямованих на розвиток мислення дитини існує достатньо у різних книгах та книжечках, але більшість з них вузько спеціалізовані за віком, містять чітко визначену спрямованість на використання батьками, яким важливо щоб дитина була розвиненою та розумною, а тому і назви книжок „Найрозумніша дитина” чи щось інше.

Використання подібних матеріалів лише для дошкільнят значно звужує можливості подібних дидактичних матеріалів. Як свідчить практика роботи у школі, дітей з особливостями мислення стає дедалі більше в школі, і давати їм завдання за книжкою для дошкільнят не завжди етично. Тому ми пропонуємо альбом, що складається з серій карток, які можуть бути використані в роботі з дітьми від 5 до 15 років.

Альбом містить 11 серій цікавих задач. Кожна серія починається з інструкції і спрямована на тренування певних мисленнєвих здібностей. Кожна серія побудована за єдиним принципом і має в межах серії наростання за складністю.

Завдання, що увійшли до альбому, підібрані з урахуванням широкого діапазону психічних процесів – просторова уява, уявою, мисленнєвий аналіз і синтез, порівняння, класифікація, побудова умовиводів. Всі ці вміння мають ставати навичками завдяки роботі з цими матеріалами.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З АЛЬБОМОМ „ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ”

Для кого ці матеріали стануть в нагоді: психологи дошкільних закладів, шкільні психологи, вихователі дошкільних закладів, педагоги початкової школи, вчителі математики, батьки дітей віком від 5 років.

  Які завдання можна вирішити при використанні:

 • Діагностика мислення дитини віком від 5 до 15 років;
 • Розвиток мислення дітей віком від 5 років;
 • Корекція особливостей мислення.

В цілому ці завдання є грою для будь-якої дитини, що значно облегшує встановлення контакту і роботу з картками.

  Якщо бажанням є діагностика, то на прикладі цих завдань можна діагностувати:

 • як саме протікають процеси аналізу і синтезу, узагальнення, порівняння, виділення ознак тощо;
 • на якому рівні є розвиток доказового мовлення та уяви дитини;
 • обізнаність з різних питань, що стосуються життя;
 • особливості спілкування в навчальній ситуації;
 • якість уваги та пам’яті під час навчання;
 • рівень мотивації до виконання завдання за поданою схемою;
 • наполегливість у досягненні мети;
 • зацікавленість у результатах своєї роботи тощо.

Перелік можливостей діагностики можна і продовжувати, оскільки цікаві завдання дають можливість побачити дитину у навчальній ситуації, поспілкуватися з нею і зробити висновки. Використання цих завдань для розвитку мислення дітей віком від 5 років може відбуватися спільно з дорослими або самостійно, індивідуально чи в групі однолітків.

  Виконання завдань відбувається за інструкцією, яка може бути:

 • прочитана дорослим і обговорена з дитиною;
 • прочитана дитиною і обговорена з дорослими чи однолітками;
 • прочитана самостійно, виконана самостійно і результати обговорені з іншими.

Все це в залежності від можливостей кожної конкретної дитини і завдань, що ставить перед собою людина, яка їх застосовує. В основному завдання розвитку можуть ставити перед собою вихователі дошкільних закладів, педагоги початкових класів та батьки дітей відповідного віку.

Задачі корекції особливостей мислення, зазвичай, лежать в колі інтересів психологів дошкільних та шкільних закладів, проте можуть стати і нагоді учителям початкової і основної школи. Наприклад, учитель математики в роботі зі слабо встигаючими учнями 5 – 7 класів може тренувати розумові здібності на більш простому матеріалі, яким є матеріал альбому, і, конструюючи аналогії, переносити результати на матеріал, що вивчається в класі за шкільною програмою. Окрім цього, багато хто з учнів має проблеми з використанням доведень у шкільному курсі математики, а такі завдання дозволяють дитині побачити в чому полягає доказовість твердження, логічне обґрунтування думок, як аналізувати і робити висновки.

Доступність матеріалу та ігрова форма дозволяє вчителеві вирішувати достатньо складні завдання. Корекція базується на встановленні певних зразків доказового мислення, розвитку уяви та мовлення, отримання дитиною досвіду позитивного спілкування у навчальній ситуації та вирішення проблем, які виникають під час навчання.
Вирішення задач відповідно до віку:

В якості діагностичного матеріалу альбом може використовуватися для дітей від 5 до 15 років, в роботі психологів, вихователів та педагогів різних освітніх ланок.

Для розвитку мислення альбом найбільш вживаний у роботі вихователів дошкільних закладів та педагогів початкових класів та батьками дітей відповідного віку, від 5 до 10 років. Слід зауважити, що раніше ніж п’ять років бажано добирати тільки ті завдання, що відповідають можливостям малечі, тобто у неповному обсязі, оскільки є ризик відбити бажання до навчання у дитини.

У разі необхідності вирішувати завдання корекції обмежень за віком практично не існує, окрім того, що вже зазначено – починати використання цікавих завдань з альбому можна з 5 років. При використанні з підлітками від 11 до 15 років слід звертати увагу на те, як саме використовуються подібні схеми доказовості та побудови умовиводів у школі, в реальних навчальних ситуаціях, щоб в дитини не склалося враження, що ви з нею просто бавитеся у дитячі іграшки. Навпаки, слід створити ситуацію розуміння того, що все, що робить людина протягом свого життя схоже між собою і є просто наступним щаблем розвитку. Весь досвід, який накопичується у житті є корисним і використовуються, просто треба зрозуміти як саме.

Як використовувати картки у групових заняттях:

Як правило, групові заняття можуть проводитися для учнів початкової школи, у вигляді інтелектуальної гри. Роздрукувавши картки можна отримати набір карток для гри, треба розкласти їх по серіях, у порядку зростання нумерації. Форма втілення – інтелектуальний бій, брейн-ринг, вікторина тощо.

Після того, як відбулося об’єднання в команди по 4 – 6 осіб, члени команди отримують картку з завданням.

Обговорення завдання займає 1-2 хвилини, відповідь пишеться на аркуші паперу і передається до судді змагання. Суддя оцінює за зразком відповідей надану відповідь. За кожну вірну відповідь команда отримує 1 бал. Переможець визначається за кількістю балів.

Для формування навичок командної роботи бажано ввести оцінку роботи у групі. Озвучити на початку гри, що якість обговорення всіма членами та прийняття спільного рішення також оцінюються суддями.

Якщо обрана індивідуальна форма виконання завдань, наприклад, вікторина, то в ній беруть участь 20 – 30 учнів. Відповіді вони пишуть на аркушах, які потім подаються до журі. Журі обробляє результати і визначає переможця.

Побажання тим, хто обере собі в роботу альбом „Цікаві завдання для розвитку мислення дітей”:

Всі ці методичні рекомендації не охоплюють всіх можливостей даного альбому. Можливо ви – психологи дошкільних і шкільних закладів, вихователі та педагоги, батьки, знайдете відповіді на інші питання при використанні завдань альбому. Спираючись на свій життєвий та професійний досвід, знання дитячої психології, спостережливість та любов до дітей, ви зможете побачити нові можливості для цих завдань або втілити те, про що вже зазначене.

Примітка: матеріал „Цікаві завдання для розвитку мислення дітей” у об’ємі 4 серій виходив в ВГ «Основа», редакція «Шкільному психологу. Усе для роботи» протягом 2010 року

В основу матеріалу покладено: Тренируйте ум детей: Альбом. — К.: Рад.школа. 1983 — 72 с.  Художник Е.А. Ильницкий.

Автор: Руденко О.В., практичний психолог