Цікаві завдання для розвитку мислення. Серія 10

2189

Серія 10 «І що ж далі?»

На кожній картці зображено два рядки фігур. Спочатку необхідно уважно роздивитися верхній рядок. Фігури у ньому поставлені у певній закономірності.
Якщо зрозуміти, у чому полягає ця закономірність, то можна переходити до нижнього рядка. Треба обрати з п’ятьох фігур ту, що відповідає встановленій закономірності. І замінити нею знак питання.

Необхідність уважно розглядати малюнки, аналізувати їх з точки зору складових елементів, переходів від одного зображення до іншого за кількістю, просторовому розташуванню тощо, обумовлює складність виконання цієї серії.

Якщо дитина не може розв’язати того чи іншого завдання слід підказати, що краще знайти елемент, який змінюється серед тих елементів, що залишаються незмінними. Окрім цього, необхідно пояснювати дитині, що зміни елементів фігур носять не випадковий характер, а відбуваються за певною закономірністю чи правилом. При цьому треба підкреслювати, як треба обирати у нижньому рядку фігуру яка не лише підходить до верхнього, а саме продовжує закономірність. Варто звертати увагу дитини на те, що можливі два варіанти – завершити коло змін (задача 3), або почати нове коло (задача 1).

Деяким учням заважає розв’язанню завдання наявність нижнього рядка фігур, оскільки цей рядок може породжувати здогадки, які не мають стосунку до закономірності, що досліджується. У таких випадках треба закрити від дитини нижній рядок і працювати з верхнім, виявляючи закономірність. Треба запитати, як має виглядати на думку дитини наступна у цьому рядку фігура. Після цього переходити до нижнього рядку і аналізувати наявні варіанти. Після цієї процедури дитині бути простіше зрозуміти, як саме має виглядати правильна відповідь.

Для інших дітей наявність готових фігур-підказок є перевагою, тому для таких дітей також можна закривати нижній рядок і тренуватися мислити абстрактно, не відштовхуючись від фігур-підказок. Для таких учнів це може ускладнити процес виконання вправи, але значно підвищить розвивальний ефекти вправи.

Серія допомагає розвивати доказове математичне мовлення, виявляти закономірності не лише статичні, а й динамічні зміни у об’єктах, що досліджуються. Окрім цього необхідність спілкуватися з людиною, що проводить заняття, вдосконалює комунікативні навички дитини.

Для підлітків це завдання є тестовим. Дозволяє виявити здібності до аналізу закономірностей та виділення суттєвих ознак об’єктів. Порівняно з попередніми серіями підвищується складність даних для аналізу і можна відстежити рівень використання цих розумових навичок.

Художник: Ільницький Є.О.

Відповіді:
№ 1 – 1
№ 2 — 2
№ 3 — 5
№ 4 — 3
№ 5 — 5
№6 — 4
№7 — 2
№8 — 4
№ 9 — 1
№10 — 2
№ 11 — 4