Цікаві завдання для розвитку мислення. Серія 11

3229

Серія 11 «Заповніть рамку»

При виконанні завдань цієї серії треба уважно розглянути малюнок, що поміщено в рамку. В рамці є пробіл зі знаком питання. Яку з фігур розміщених поряд можна помітити в рамку?

Завдання серії не є однорідними з точки зору психології. В деяких пропуски заповнюють на основі процесів сприйняття та уяви. Виходячи з сприйняття початкової конфігурації заданої фігури дитина добудовує її у своїй уяві, після цього відшукує відсутній фрагмент серед запропонованих малюнків.

Інші завдання серії використовують основи інтелектуального аналізу та співставлення як вихідної конфігурації, так і запропонованих для вибору елементів.

Третя група завдань побудована аналогічно задачам на продовження рядків фігур, з відмінністю щодо розміщення фігур для вибору в два або три рядки.

Такий спосіб побудови серії дає можливість продемонструвати навики до аналізу інформації і якість їх застосування на неоднорідному матеріалі.

Зупинимося на особливостях розв’язання задач перших двох груп. Існує два способи для їх розв’язання. Перший – використання просторового мислення, а другий з опорою на аналітичні викладки.

Визначити яким саме способом користується дитина порівняно нескладно – достатньо прослідкувати за поведінкою дитини. Якщо дитина розв’язує завдання досить швидко, це означає вибір на користь першого – просторового способу розв’язання. Якщо на початку вирішення поставленої задачі дитина робить кілька спроб, вимагає часу для роботи, це може підказати викладачеві, що в дитини не сформовано просторове мислення на рівні достатньому для вирішення проблеми, і дитина звертається до другого – аналітичного способу.

Для дитини, що спирається на просторове уявлення, тренувальна цінність завдань полягає у тому, що вони розвивають цю здатність. При цьому фокусують дитину на результаті, що отримано завдяки зусиллям. Для цього дорослий має питати, чому обрано ту чи іншу фігурку. Для підвищення зацікавленості треба пропонувати пояснити чому не інша фігурка, адже вона також має певні ознаки, що підходять до відповіді. Також розвиваються навички доказового мовлення дитини.

Для підлітків цей матеріал є максимально цікавим, оскільки підвищено складність завдань і є неоднорідність матеріалу. Розвивається і мислення, і мовлення. Окрім цього можна побачити наочно які способи обирає підліток для вирішення проблем — просторові чи аналітичні. Ведучий спосіб може підказати чому в дитини є проблеми, наприклад, зі стереометрією чи алгеброю. Оскільки вивчення стереометрії без актуалізованої просторової уяви досить важко дається дітям. Без певних навичок аналітичного мислення важко вирішувати завдання з алгебри.

Серія може використовуватися для підбиття підсумків роботи з всієї серії Цікавих завдань для розвитку мислення.

Художник: Ільницький Є.О.

Відповіді:
№ 1 – 2
№ 2 — 4
№ 3 — 4
№ 4 — 2
№ 5 — 3
№6 — 3
№7 — 5
№8 — 2
№ 9 — 4
№10 — 1
№ 11 — 6