Цікаві завдання для розвитку мислення. Серія 7

1817

Серія 7 «Одне до одного»

Розв’язання завдань цієї серії полягає у встановленні певного зв’язку між двома заданими предметами та складанні аналогіного зв’язку між іншою парою предметів. Визначити пару до заданого предмету складно, оскільки на малюнку запропоновано інші предмети, що мають різні зв’язки з заданим.

При вирішенні проблеми зв’язку заданого типу дитина має з’ясувати якість і зміст зв’язку між заданими предметами, проаналізувати наявні можливості. Треба мати не лише добре розвинути логіку суджень, а певний рівень обізнаності у властивостях предметів, що пропонуються. Наприклад, завдання про зв’язок між клубочком зі спицями та вівцею і молоком з коровою може викликати у деяких дітей проблеми. В такому разі треба підказувати, розширювати знання про оточуючий світ у дитини. Тобто ця серія несе досить високе розвивальне навантаження.

Для підлітків важливо узагальнювати наявну інформацію і максимально коротко визначати зв’язок між предметами, що демонструє не лише можливості у аналізі, а й у синтезуванні матеріалу.
Також треба звертати увагу на якість і кількість словарного запасу дитини.
Серія може використовуватися як для діагностики, в психокорекційній роботі і в заняттях, що розвивають дитину.

Художник: Ільницький Є.О.

Відповіді:
№ 1 – 3
№ 2 — 2
№ 3 — 4
№ 4 — 3
№ 5 — 4
№6 — 1
№7 — 3
№8 — 2
№ 9 — 3
№10 — 1
№ 11 — 1