Зміст програми «Навчаємося мислити та спілкувати на уроках математики» для 5-6 класів

3038

Ця програма є робочою навчальною програмою гуртка, схваленою експерною радою Головного управління освіти і науки, протокол № 3 від 17.06.2010

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Математика в потоці інформації (6 годин).

Математика у повсякденному житті. Математика як наука та частина культури людства. Як люди сприймають інформацію. Канали сприйняття інформації. Вчимося виділяти головне в потоці інформації. Робота з текстом.

Модуль 2. Математика і мислення людини (28 годин).

Мислення як особливість людини. Елементи системного підходу в мисленні. Класифікація математичних об’єктів. Математичні об’єкти: величини, числа, геометричні фігури, тіла, задачі, рівняння, формули, математичні вирази. Порівняння як математичний спосіб розв’язання задач. Практикум по навичкам порівняння. Розв’язання задач за допомогою такого способу роботи з математичними об’єктами як порівняння. Суттєві та несуттєві ознаки предметів. Узагальнення як один з основних способів роботи з математичними об’єктами. Розв’язання задач за допомогою такого способу роботи з математичними об’єктами як узагальнення. Планування – що можна використовувати при вивченні математики. Планування як спосіб роботи. Переваги спланованої роботи. Практикум по навичкам планування. Планування навчальної діяльності при вивченні конкретної теми з математики. Відношення як математична операція. Відношення рівності. Використання в математиці відношення при роботі з різними математичними об’єктами . Вимірювання як його використовують математики. Що є число. Аналіз програми вивчення числа та дій з ними на доступному досвіді початкової школи та 5 (6) класу. Моделювання курсу математики початкової школи та 5 (6) класу. Аналіз моделей вивчення математики за різними підручниками.

Модуль 3. Математика в тобі і в світі (6 годин).

Як ми сприймаємо математику. Математика як загальнолюдська цінність. Надбання математичної науки протягом історії людства. Математика в Древній Греції. Внески арабських та індійських математиків до культури і математичної науки. Європейська математична традиція. Сучасні погляди на математичний світогляд.

Модуль 4. Спілкування на уроках математики (22 години).

Що таке спілкування. Чи вміємо ми спілкуватися. Спілкування на заняттях математики. Правила спілкування в навчальній діяльності. Чи важливим є слухання при спілкуванні. Активне та пасивне слухання. Практичне заняття з метою вдосконалення навичок активного слухання. Дискусія. Правила ведення дискусії. Дискусійний практикум з філософських питань. Математична дискусія. Конфлікти.Конфліктна ситуація як поняття. Розв’язання конфліктів в повсякденному житті. Конфлікт в навчальній діяльності. Практикум з розв’язання конфліктів на уроках математики. Практикум з використання навичок спілкування на заняттях математики. Спілкування як взаємодія. Ефективне спілкування. Як спілкуватися з дорослими у школі та вдома.

Модуль 5. Чого ми навчилися? (6 годин).

Аналіз програми спецкурсу з використанням всіх умінь та навичок, які ми отримали під час роботи над спекурсом. Незвичайний залік.